IT sikkerhedstest

Velkommen til Ezenta's online IT sikkerhedstest. Vi har med denne test ønsket, at skabe et sted, hvor virksomhederne nemt kan få et indblik i deres sikkerhedsniveau, med de tiltag der er gjort i dag. Testen er ment som indikator for, hvordan det står til med IT Sikkerheden for en given virksomhed i en given branche og af en vis størrelse. Branche og størrelse har altså betydning for det risikobillede, man som virksomhed står overfor. Uanset udfald, er testen på ingen måde en blåstempling af, at alt er på plads, men skal udelukkende bruges som et fingerpej, ifht hvor vi mener indsatserne skal lægges for, at opretholde et fornuftigt sikkerhedsniveau.

For at få så mange besvarelser som muligt er det kun branche og virksomhedstørrelse, der er obligatorisk at udfylde, men vi håber naturligvis, at I vil fortælle endnu mere om jer selv.

Testen er fortsat ny og under udvikling, så kommentarer og input er naturligvis meget velkomne. God fornøjelse med testen.
Note om fortrolighed
Spørgeskemaet er anonymt.
Der registreres ingen oplysninger ifm. besvarelsen af de enkelte spørgsmål, som kan identificere dig, medmindre det eksplicit fremgår af et givent spørgsmål. Hvis du har besvaret et spørgeskema, som anvender unikke respondentnøgler, så skal det bemærkes, at ingen respondentnøgler opbevares sammen med dine svar. Respondentnøglerne gemmes i en separat database, og opdateres kun for at indikere at du har (eller ikke har) besvaret spørgeskemaet. Det er ikke muligt at matche respondentnøgler med besvarelser.