Uddannelse i Informationssikkerhedsledelse - ESL

30.05.2018 - Af Niels Kemal Onat

Den voksende trussel fra cybercrime, såsom ransomware, DDoS-angreb, APT og andet malware, betyder at virksomheder nu, mere end nogensinde, skal tage ansvar for IT-sikkerhed på ledelsesniveau. Dette samtidig med et stadigt større krav om adgang til alle data på alle devices til al tid, i en verden hvor IT fortsat bliver mere og mere kritisk og en klar virksomhedsdifferentiator. Dertil kommer branche- og lovgivningsmæssige krav (senest den nye persondataforordning).

Som eksamineret Informationsikkerhedsleder får du alle de færdigheder, som er væsentlige i en forretningsorienteret organisation. Du kommer til at arbejde med, hvordan du som leder kan skabe værdi for resten af virksomheden gennem IT-sikkerhed. Som Informationsikkerhedsleder er du i løbende dialog med IT- og virksomhedsledelsen om informationssikkerheden, og ESL-uddannelsen giver dig de metoder og redskaber, der skal til. Samtidig sikrer uddannelsens struktur, at du gennem forløbet får etableret et unikt professionelt netværk med de øvrige deltagere og undervisere.

 

Du får:

Forudsætning for at blive sparringspartner for ledelsen.
Redskaber og viden til at kunne implementere et sikkerhedsledelsessystem.
Færdigheder til at lede informationssikkerhed og sikre atvirksomhedens politikker, retningslinjer og procedurer leverop til kendte standarder og best practice, herunder kendskabtil den nye EU dataforordning.
Færdigheder til at kunne etablere beredskabsplaner og gennemføre tests.
Kompetence til at gennemføre awareness-kampagner samtværktøjer til bedre kommunikation.
Et stærkt personligt netværk, som du kan høste fra og deleerfaringer med.

Virksomheden får:

En kvalificeret sparringspartner i forhold til IT-sikkerheden.
En medarbejder, der kan etablere og implementere et sikkerhedsledelsessystem.
God informationssikkerhed og en medarbejder, der sikrer, at virksomhedens politikker, regler og procedurer lever op tilkendte standarder og best practices - også kendskab til den kommende (EU) persondataforordning.
Kompetencer til at gennemføre risikovurderinger, etablereberedskabsplaner og gennemføre tests.
En medarbejder, der kan udføre awarenessprogrammer.
Adgang til et unikt fagligt netværk af informationssikkerheds- ledere og eksperter fra alle typer virksomheder.

Uddannelsen er opdelt i tre moduler:

Governance
Risk
Compliance
Et modul varer fire dage. Efter hvert modul vil du få udleveret en skriftlig opgave, som du skal forsvare ved den afsluttende eksamen. Med ESL-uddannelsen optjener du 108 CPE point.

 

GOVERNANCE DATO: 12. – 15. november 2018

Sikkerhed er svært at formidle i en travl organisation, hvor der ikke altid er den nødvendige fokus på sikkerhed. Du vil derfor blive trænet i at formidle sikkerhed til topledelsen. Du vil opnå viden og arbejde med værktøjer, der gør dig i stand til at lede informationssikkerheden i en virksomhed. Du vil få indblik i ledelsesmæssige forhold herunder etablering af ledelsessystem, vurdering og måling af virksomhedens modenhed og sikkerhedsniveau. Endvidere vil du blive trænet i vanskelige problemstillinger.

 

RISK DATO: 21. – 24. januar 2019

Du vil blive i stand til at gennemføre risikovurderinger og udarbejde beredskabsplaner samt afholdelse af test. Gennem under-visningen vil du få kendskab til relevante internationale standarder, og du vil med hovedvægt på ISO-standarderne få eksempler på praktisk anvendelse. Du vil udarbejde sårbarheds- og konsekvensvurderinger, arbejde med håndtering af fundne risici og fastsætte sikkerhedsniveau. Du vil blive trænet i at fremlægge en risikovurdering for et større forum.

 

COMPLIANCE DATO: 11. marts – 14. marts 2019

Her vil du få teoretisk viden om national og international lovgivning, normer og standarder, der er relevante for informationssik-kerhed. Du vil komme til at arbejde med fastsættelse af sikkerhedsmål, politikker, retningslinjer og kontroller med udgangspunkt i en konkret case. Der vil være indlæg fra erfarne IT-sikkerhedschefer, som giver praktiske eksempler.

 

EKSAMEN DATO: 23. + 24. maj 2019

Ved eksamen skal du forsvare din samlede skriftlige opgave over for et censorpanel som er udpeget af ESL-foreningens uddannelsesudvalg.

 

Keynote speakers:

Peter Knoop Christensen, CEO, Konsulent, Partner Point of View, Cand. mag. et art
Michael Clement, Stat. Aud., Director, PwC
Klaus Kvorning Hansen, Vicedirektør, KU, tidl. formand for Dansk IT
Henning Mortensen, Uddannet cand. scient. pol, BA oecon og exam ESL
Errit Müller, Director & Partner, Ezenta A/S

Pris, tilmelding og lokation:

Den samlede pris for uddannelsen er 49.500 kr. Beløbet kan betales i to dele af 24.750,- fordelt over de to kalenderår. Prisen inkluderer tre kursusophold på Comwell Sorø, fuld forplejning, instruktørhonorar, eksamensgebyr og undervisningsmaterialer. Prisen er ekskl. moms.

 

Tilmelding skal ske til Ezenta på uddannelse@ezenta.com med angivelse af navn, virksomhed og telefonnummer.

 

Mere information om ESL-uddannelsen kontakt Anker Blauenfeldt: +45 27 12 41 13 eller på www.esl.dk

X

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev!

Tilbage til topppen