Ezenta har leveret en ny Barracuda-løsning til Ingeniørforeningen IDA
For Akademikernes A-kasse er tillid og relationer det vigtigste for dem, når de indgår partnerskaber.
Ezenta har i samarbejde med Statkraft deltaget i ledelsen samt udførelsen af IT-sikkerheds- og infrastruktur projekter inden for både vand- og vindkraft.
Med løbende rådgivning, uddannelse af medarbejdere og højteknologiske løsninger, skaber Ezenta sikre rammer om IT-infrastrukturen i Post Danmark A/S.
Gennem de sidste par år har vi samarbejdet med Ishøj Kommune. Dét, der indledtes som en generel snak om IT-sikkerhed, udviklede sig til en mere konkret opgave om udskiftning af deres Firewall, som var af ældre dato. Den nye Firewall skulle leve op til de offentlige krav, der er omkring sikring mod trusler fra internettet.
Miele har sikret sig hele vejen rundt. Således er der en VPN-forbindelse videre fra Danmark til hovedkontoret i Tyskland. Alle hjemmearbejdspladser er sikret med Check Point SecureClient software. De skandinaviske salgskontorer er hver især sikret ud mod Internettet med Nokia's IPSO baserede firewalls, hvorpå Check Points sikkerhedsløsning afvikles. Denne opsætning betyder i øvrigt, at hvert kontor frit kan vælge internetudbyder - alt efter behov og pris.

Miele A/S

Miele A/S

Ezenta sikrer IT- infrastrukturen i Miele A/S
 
Miele er præget af høj kvalitet og nytænkning, og det kræver virksomheden også af sine leverandører. Ezenta sikrer IT-infrastrukturen og lever op til Mieles eget slogan: "Altid bedre" er herhjemme bedst kendt for hårde hvidevarer af meget høj kvalitet og de røde servicebiler, der betjener vaskerier og øvrige kunder.
 
Miele, der blev grundlagt i 1899 af familien Miele og stadig ejes af familien, har salgs- og servicekontorer over hele verden. Produktkvalitet, salg og kundeservice har alle dage være prioriteret højt. "Vi skal altid kunne få fat på vores forretningskritiske data, så vi kan betjene kunderne bedst muligt. Derfor er det vigtigt at undgå nedbrud," forklarer Michael Damkvist, IT-chef i Miele A/S, om det overordnede krav til virksomhedens it-systemer. Mieles strategi er at have ensartede it-systemer i lande med ensartede behov. Derfor har virksomheden valgt at anvende Check Points løsninger inden for VPN og firewalls over hele verden for at sikre en sikker kommunikation mellem kontorerne via Internettet. Netop Check Point er valgt, fordi teknologien har bevist sit værd hos andre førende virksomheder, og den er fleksibel i forhold til fremtidige tilpasninger og integration med tredjeparts teknologier.
 
En meget tilfreds IT-chef
Mieles IT-chef er meget tilfreds med sin sikkerhedsløsning. For det første pointerer han, at de centrale styringsværktøjer gør det overskueligt at styre avancerede sikkerhedspolitikker i hele Skandinavien fra Mieles skandinaviske IT-driftscenter i Glostrup. For det andet kan Check Point prioritere netværkstrafik efter applikationstype. Løsningen er i dette tilfælde sat op til, at ERP-systemet har første prioritet, dernæst kommer e-mail og intern kommunikation, og internettrafik har tredje prioritet. Desuden er det en fordel, at Check Point kan etableres som en redundant løsning, så man under service- og vedligeholdelse ikke risikerede at forstyrre driftssystemet, der er livsnerven i Miele.
 
Tidssvarende løsning med fleksibelt sikkerhedsniveau
Mieles nordiske kontorer har etableret en sikkerhedsløsning med firewall og VPN for at sikre den vigtige datakommunikation imellem lokationerne. Dette setup har ifølge Michael Damkvist sænket Mieles driftudgifter på netværket med 25-30% ifht. tidligere setup. Samtidig er der skabt en mere tidssvarende løsning med et fleksibelt sikkerhedsniveau; der er bl.a. etableret en VPN-forbindelse til ERP-leverandøren, så denne nu sikkert kan yde support via Internettet; og Miele har fået centralt overblik over netværkstrafikken i hele Skandinavien, hvilket gør det let at lokalisere og rette fejl. IT-chef Michael Damkvist har desuden strategisk ansvar for IT i Skandinavien, og sidder med i det internationale IT-udvalg, der fastlægger Mieles globale IT-vision og strategier. "Det er fordelagtigt med teknologi, der understøtter en fælles sikkerhedspolitik i de skandinaviske lande, og som kan styres fra centralt hold. Det mindsker risikoen for huller og kræver færre ressourcer til administration og vedligeholdelse," siger Michael Damkvist.
 
De svage led er også sikret
Et netværk er ikke mere sikkert end sit svageste led. Derfor har Miele sikret sig hele vejen rundt. Således er der en VPN-forbindelse videre fra Danmark til hovedkontoret i Tyskland. Alle hjemmearbejdspladser er sikret med Check Point End Point software. De skandinaviske salgskontorer er hver især sikret ud mod Internettet med Check Points firewall teknologi. Denne opsætning betyder i øvrigt, at hvert kontor frit kan vælge internetudbyder - alt efter behov og pris.
 
"Altid bedre" gælder også leverandørerne
Miele er præget af meget høj kvalitet og nytænkning, og det kræver virksomheden også af sine leverandører. De skal med andre ord kunne leve op til Mieles slogan: "Altid bedre". "Et vigtigt krav til Mieles teknologileverandører er, at de skal være markedsledende, så deres produkt er noget, vi kan stole på og arbejde videre med," forklarer Michael Damkvist. Check Point er dokumenteret markedsleder inden for Firewalls og VPN, men sælger dog ikke sine løsninger direkte til kunderne men via partnere. Derfor undersøgte Michael Damkvist det danske marked for Check Point-partnere og valgte at gå videre med IT-sikkerhedsvirksomheden Ezenta, som leverer løsninger og rådgivning inden for sikkerhed. Ezenta havde leveret et letforståeligt og omfattende løsningsforslag på Mieles udfordringer og opstillet forskellige scenarier, hvoraf det fremgik, hvordan et givent valg ville påvirke Mieles muligheder fremover. Desuden indikerede Ezentas referencer, at de havde ekspertisen til at løse opgaven. Ezenta har udarbejdet fuld dokumentation for Mieles løsning, hvilket er vigtigt, når der er tale om en sikkerhedsløsning. Dokumentationen er dynamisk og opdateres således hver gang, der foretages bare den mindste ændring. Ezenta yder både driftsstøtte og beredskab i forbindelse med den daglige drift og er Mieles samarbejdspartner, der hjælper med at evaluere sikkerhedstrusler og komme med løsningsforslag, der passer til Mieles situation og krav. 
 
Ezenta sikrer, at Mieles IT-systemer til stadighed er godt beskyttet.

30%
Check Points VPN-løsning har sænket driftsudgifter på Mieles netværk

Det er fordelagtigt med teknologi, der understøtter en fælles sikkerhedspolitik i de skandinaviske lande, og som kan styres fra centralt hold. Det mindsker risikoen for huller og kræver færre ressourcer til administration og vedligeholdelse.
Michael Damkvist, IT-chef i Miele A/S

Miele A/S har i denne case bl.a. benyttet sig af følgende ydelser fra Ezenta: