SecureAudit
SecureAudit

Penetrationstest

Penetrationstest

Penetrationstest

Med penetrationstesten identificerer vi de sårbarheder, der udnytter forretningslogikken i din
virksomheds webapplikationer. Vi sætter med andre ord vores egne ’white hat hackere’ til at
angribe dine it-systemer. Vi identificerer på den måde de sårbarheder, der er, og kan sammen med
dig vurdere hvilke, der skal prioriteres lukket.

Dine webapplikationer er dit vindue ud af til. Det er dit image, og derfor er det vigtigt at få
identificeret eventuelle huller via en penetrationstest, inden hackeren opdager det. Dine
webapplikationer fungerer ofte også som frontend til dine databaser med personfølsomme data, og
du kan derfor risikere at miste kundedata. Hvis først hackerne får adgang, er den eneste udvej som
ofte at lukke midlertidig ned for dine webapplikationer, indtil hullerne er lukket. I takt med den
stigende digitalisering vil nedetid være forretningskritisk for din virksomhed, da både dine kunder
og medarbejdere vil være afhængig af adgang 24/7.

Sådan fungerer en penetrationstest
Vi scanner for sårbarheder og fejl, sorterer falske positive fra og identificerer eksisterende sårbarheder.

Vi bruger let genskabelige eksempler til at illustrere, hvordan de identificerede sårbarheder kan bruges til at stjæle data, eller helt ødelægge din virksomheds webapplikation.

Vi leverer en rapport, der beskrivelser de fundne sårbarheder rangeret efter, hvor alvorlige de er, hvor stor sandsynligheden er for at de bliver udnyttet, og hvad konsekvensen ved udnyttelse kan være.

Hvor ofte skal man udføre en penetrationstest?
Vi anbefaler, at du får lavet en penetrationstest 1 gang om året. Men tag ikke kun vores ord for det.
Hvis du følger Datatilsynets vejledninger, så anbefaler de, at du som dataansvarlig eller databehandler regelmæssigt udfører sikkerhedstests, herunder penetrationstest.

Penetrationstest
Morten Møller Nielsen

Morten Møller Nielsen - IT Security Consultant

Mobil:+45 5133 5541

Email:mmn@ezenta.com

Sikkerhedstest af webapplikationer

Sikkerhedstest af webapplikationer

Bliv klogere på penetrationstest

Sign up og bliv kontaktet af en
it-sikkerhedsspecialist

X

Tak for din henvendelse

Vi vender snart tilbage!

Sårbarhedsscanning

Hvis du har en mistanke om en sårbarhed, men ikke ved præcis, hvor den findes, vil det være oplagt at foretage en sårbarhedsscanning.

Tilbage til topppen