Blogindlæg

Adskillige danske virksomheder har undervurderet, hvor stor en opgave det er at blive klar til, når den nye Persondataforordning, GDPR, træder i kraft i næste måned. Dette har medført, at en del større virksomheder slet ikke når at blive helt parate.


GDPR gælder også jer

Blogindlæg

Hvis du arbejder i OT-miljøer og gerne vil forstå cybersikkerhed i produktionen så tag med til SANS ICS Europe Summit i München den 18. juni, 2018. 
 

Blogindlæg

Sådan bliver I klar til 2018 med Ezenta

Blogindlæg

IT-kriminelle bliver dygtigere og mere professionelle, og outsourcing kan gøre din virksomhed mere sårbar overfor angreb. I forbindelse med strategisk outsourcing er det derfor vigtigt at tænke IT-sikkerhed ind i processen, da man ofte udveksler en del data og giver adgang til virksomhedens IT-systemer.

Blogindlæg

Boost jeres IT-sikkerhed med en Ezenta Managed Detection & Response (MDR) Serviceaftale og overlad alle bekymringer om trusler til os.

Untitled

Vi skaber sikkerhed og tryghed hos private virksomheder og offentlige organisationer. Tag tag pulsen på din virksomheds IT-sikkerhedsniveau her på hjemmesiden, eller book et møde med en af Ezentas dygtige IT-sikkerhedseksperter
 

Ishøj Kommune

Case

Bedre beskyttelse, forbedrede logdata og analyser, samt opfyldelse af lovgivningsmæssige krav.

Gennem de sidste par år har vi samarbejdet med Ishøj Kommune. Dét, der indledtes som en generel snak om IT-sikkerhed, udviklede sig til en mere konkret opgave om udskiftning af deres Firewall, som var af ældre dato. Den nye Firewall skulle leve op til de offentlige krav, der er omkring sikring mod trusler fra internettet.

Nyheder:

Hackerangreb: Ezenta og andre danske IT-sikkerhedsfirmaer og leverandører har en forventning om, at vi kommer til at se en stigning af eksempelvis DDoS-angreb på danske websites efter terrorhandlingen i København.
 
Da det satiriske magasin Charlie Hebdo i januar blev udsat for terror, blev angrebet efterfulgt af DDoS-angreb eller anden form for hacking af ikke mindre end 20.000 franske websites.
 

Produktionsnetværk: Det er ikke kun de computere, der styrer det danske EL-net, der står pivåbne for terrorister, hackere og fremmede stater. Det meste af den danske produktions- og distributionsbranches netværk er ikke beskyttet tilstrækkeligt til at kunne afværge eventuelle hackerangreb mod dem. Det vil sige vand-, gas- og oliebranchen er lige så udsat.
 

Kundetilfredshed

Cases

Statkraft
Ezenta sikrer Post Danmark A/S
Ishøj Kommune
Et netværk er ikke stærkere end sit svageste led
Ezenta sikrer Top Danmark A/S
Ezenta sikrer BRF Kredit A/S
Global IT-sikkerhedsadministration
Ezenta sikrer Herning Kommune

IT Sikkerhed